Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Studia Translatorica jest indeksowane w następujących bazach danych:

  • Arianta
  • Index Copernicus (od 2013 r.; 2018 ICV = 83.74)
  • ERIH PLUS (od 15.07.2019)

Czasopismo Studia Translatorica w 2012 r. zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych (obecnie 20 punktów).