Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Dla Autorów

Do publikacji w czasopiśmie Studia Translatorica przyjmowane są wyłącznie teksty sformatowane według wskazówek udostępnionych w załącznikach poniżej.

Teksty należy przesyłać w pliku tekstowym w formacie doc lub docx na adres redakcji czasopisma: studia.translatorica@uwr.edu.pl

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom tj. ghostwriting, guest authorship autor przyjętego do publikacji tekstu zobowiązany jest do:

  • podpisania oświadczenia potwierdzającego własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób,
  • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

W celu przeciwdziałania nieetycznym praktykom publikacyjnym w pracach redakcyjnych czasopisma Studia Translatorica wykorzystywany jest specjalny system antyplagiatowy.

Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki nieuczciwych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja czasopisma Studia Translatorica nie pobiera opłat od Autorów za przyjęcie tekstów do druku i ich publikację, jak również nie wypłaca Autorom honorariów.

Załączniki