Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Call for papers

STUDIA TRANSLATORICA VOL. 12

Redakcja czasopisma naukowego Studia Translatorica zaprasza zainteresowanych akademików do publikacji artykułów naukowych w 12. tomie czasopisma, którego celem jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii i praktyki translacji.

Nadsyłane artykuły powinny wpisywać się w następujące obszary tematyczne:

 • translatoryka: aktualny stan i perspektywy,
 • badania empiryczne w translatoryce,
 • tłumaczenie pisemne i ustne – różne paradygmaty i punkty widzenia,
 • tłumaczenie audiowizualne,
 • aspekty intersemiotyczne i intermedialne tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • jakość tłumaczenia; prakseologia tłumaczenia,
 • nowe technologie tłumaczeniowe,
 • branża tłumaczeniowa; praktyka tłumacza,
 • tłumaczenie literackie vs. tłumaczenie specjalistyczne,
 • aspekty neurobiologiczne i psychologiczne procesów tłumaczeniowych.

Oprócz artykułów naukowych, do publikacji w czasopiśmie przyjmujemy recenzje publikacji naukowych, jak również sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencji, sympozjów). Manuskrypty należy nadsyłać do 31.03.2021 r. na adres mailowy redakcji: studia.translatorica@uwr.edu.pl. Językami publikacji są: j. niemiecki, j. angielski oraz j. polski. Publikacja przewidziana jest na rok 2021. Wskazówki redakcyjne znaleźć można w zakładce Dla Autorów.