Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Rada Redakcyjna

  • Redaktor Naczelny: dr hab. prof. UWr. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • Dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)