Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Redakcja

Redakcja

  • Redaktor Naczelny: dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Redakcja językowa

  • język niemiecki: dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)
  • język angielski: dr Kwiryna Proczkowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Judyta Kuznik (Uniwersytet Wrocławski)

Redakcja techniczna

  • dr Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz redakcji

  • dr Kwiryna Proczkowska (Uniwersytet Wrocławski)