Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Call for papers

STUDIA TRANSLATORICA VOL. 14 (VOL. 15 – patrz poniżej)

Redakcja czasopisma naukowego Studia Translatorica zaprasza zainteresowanych naukowców do zgłaszania artykułów naukowych do publikacji w 14. tomie czasopisma, którego celem jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii i praktyki translacji.

Nadsyłane artykuły powinny wpisywać się w następujące obszary tematyczne:

 • translatoryka: aktualny stan i perspektywy,
 • badania empiryczne w translatoryce,
 • tłumaczenie pisemne i ustne – różne paradygmaty i punkty widzenia,
 • tłumaczenie audiowizualne,
 • aspekty intersemiotyczne i intermedialne tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • jakość tłumaczenia; prakseologia tłumaczenia,
 • nowe technologie tłumaczeniowe,
 • branża tłumaczeniowa; praktyka tłumacza,
 • tłumaczenie literackie,
 • tłumaczenie specjalistyczne,
 • aspekty neurobiologiczne i psychologiczne procesów tłumaczeniowych.

Oprócz artykułów naukowych, do publikacji w czasopiśmie przyjmujemy recenzje publikacji naukowych, jak również sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencji, sympozjów).

Manuskrypty należy zgłaszać do 31.03.2023 r. za pośrednictwem platformy Open Journal System (OJS) pod linkiem:

http://ojs-atutoficyna.pl/index.php/studiatranslatorica.

Językami publikacji są: język polski, niemiecki oraz angielski.

Publikacja przewidziana jest na rok 2023.

Wskazówki redakcyjne znaleźć można w zakładce Dla Autorów na naszej stronie internetowej.

*

STUDIA TRANSLATORICA VOL. 15